Co najmniej jeden ze udziałowców takiej firmy musi mieć odpowiedni certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie.

O ile ktoś zdecyduje się uruchomić własną działalność przewozową nie starczy mu utworzenie działalności gospodarczej. Przynajmniej jeden ze wspólników takiej firmy musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych w przewoźnictwie. Jest to certyfikat niezbędny do wykonywania działalności nastawionej na przewóz, gdyż potwierdza on kwalifikację w tej dziedzinie. Certyfikat kompetencji możemy uzyskać od ITS, czyli Instytutu Transportu Samochodowego. Po wypełnieniu adekwatnego formularzu koniecznie trzeba przystąpić do testu, który składa się z dwóch części. Egzaminy te odbywają się w wszystkich większych aglomeracjach w Polsce. Można się ubiegać o certyfikat dotyczący przewozu osób, a ponadto transportu przedmiotów. Są to dwa osobne dokumenty, do których dokumenty powinno się wypisać pojedynczo. Test złożony jest z części teoretycznej (sześćdziesiąt cztery pytania wielokrotnego wyboru), a oprócz tego praktyki (dwa zagadnienia do zrobienia).

Można oczywiście wnioskować o częściowe lub całkowite zwolnienie z testu jeśli ma się ukończone studia w specjalizacji powiązanej z przewozem. Koszty zyskania certyfikatu wynoszą maksymalnie osiemset pln. Jeśli już mamy tego typu certyfikat to będziemy mogli otworzyć działalność transportową. Należy jednak posiadać wszelkie dodatkowe uprawnienia, które poszerzą potencjał naszej spółki. Wato zdecydować się na kurs doradcy adr, gdyż po osiągnięciu tego zezwolenia będziemy upoważnieni do zajmowania się transportem preparatów niebezpiecznych. Kurs tego typu też kończy się sprawdzianem, za który należy zapłacić pięćset złotych. Sprawdziany przeprowadza Transportowy Dozór Techniczny.

Autor: certyfikat kompetencji zawodowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *